Belépés
Keresés
Kategóriák
Válaszadók toplistája
1. hatibacsi 20036
2. decotext 17332
3. geptop 16374
4. donaldduck 15550
5. hatarvadasz 13569
6. xenos 9874
7. feerko 9543
8. ibicimama 9280
9. piktorka2 9131
10. foxworkinspace 8624
Kinek a válaszát találták legtöbbször helyesnek?
1. ibicimama 1056
2. xenos 1031
3. dnemethk 845
4. hatarvadasz 810
5. donaldduck 744
6. pola62 730
7. geptop 665
8. hatibacsi 630
9. sunchat 489
10. gergelyferi 459
Helyesnek talált válaszok aránya
Tudjátok.hu már az Androidos készülékeken is!
Úton van? Épp válaszra lenne szüksége?
Tegye fel a kérdését!

Egy piros lámpánál is felteheti már kérdéseit, nem kell keresgélnie. Amint válasz érkezett a kérdésére, vagy új kérdés került fel, az alkalmazás jelezni fog.

Ön is segíthet másoknak, ha tudja a kérdésükre a választ, mivel az alkalmazás segítségével válaszolhat is.

Letöltés
Helyes-e... 11.: Helyes-e, helytálló-e az alábbi megállapítás...?
,,Minden csillagon született eljövendő település független lesz, akár kívánja, akár nem. Szabadságuk sértetlenségét biztosítja az IDŐ éppúgy, mint a TÉR. Meg kell járniok saját útjukat, és be kell teljesednie saját végzetüknek anélkül, hogy ebben a Földanya segíthetné vagy megakadályozhatná őket. ... Az űr lehet feltérképezhető, bejárható és elfoglalható adott határok között, de sohasem lesz meghódítható. Ha fajunk eléri végső célját, és a csillagok maguk nem lesznek jobban szétszórva, mint Ádám leszármazottai, még akkor is olyanok leszünk, mint a földön járó hangyák! A hangyák elborították a világot, de meghódították? Mit tudnak a számtalan hangyabolyban a világról, vagy egymásról?
...
Ha szabad ég alatt leszünk egy nyári éjszakán, fordítsuk tekintetünket az égbolt felé. Majdnem függőlegesen fölöttünk ragyog az északi égbolt legfényesebb csillaga — a Vega és Lant csillagképben, huszonhat fényév távolságban, közel ahhoz a ponthoz, ahonnét a magunkfajta rövid életű teremtmény számára már nincs visszatérés. Ezen a kékesfehér jelzőponton túlra elküldhetjük eszünket és testünket, de szívünket soha. Mert soha ember nem veheti útját a Vegán túlról hazafelé abban a tudatban, hogy üdvözölheti azokat, akiket ismert és szeretett a Földön." - Arthur C. Clarke: A jövő körvonalai 123., 125., 126. oldal

TudományokEgyéb kérdések
A kérdést írta: foxworkinspace ( 2017.07.25. 03:49 )
Válaszok száma: 3
Címkék: megállapítás, helytálló, helyes, alábbi, megakadályozhatná, feltérképezhető, sértetlenségét, leszármazottai, csillagképben, tekintetünket,
Válaszok Új válasz
foxworkinspace 2017.07.28. 00:21 (#3)
...Értem én a jegyzeted végén a célzást, Dear Fabio!... De, tudod, egyre inkább úgy látom, hogy manapság az emberek túlnyomó többsége Charles de Gaulle egyik híres bonmot-ja szerint ,,működik"... - És mi volna az? - teheted fel a kérdést. Nos, amikor de Gaulle a második világháború idején Londonba kényszerült emigrálni (még mielőtt valamelyik nagyokos felróná neki az emigrációt, közlöm: de Gaulle, mint egy francia harckocsizó ezred parancsnoka, egyike volt azon francia katonáknak, akik 1940-ben, Franciaország lerohanásakor képesek voltak néhány napig hősiesen feltartóztatni a nácikat, miközben csaknem 40%-os veszteséget szenvedett az ezrede! De miután Petain marsall általános megadást hirdetett, majd lepaktált a nácikkal, de Gaulle ezredének megszűnt a háttér-támogatása, ezért kénytelen volt visszavonulni, ám de Gaulle ELSŐ PILLANATTÓL KEZDVE ELLENEZTE, HOGY FRANCIAORSZÁG MEGADJA MAGÁT! Miután azonban a megadási parancs és a nácik térnyerése következtében már utánpótláshoz sem jutott, nem maradt más választása, mint Angliába menni, ahol híres rádióbeszédében meghirdette a francia ellenállási mozgalmat, továbbá a Petain-féle kollaboráns kormány rendeleteinek szabotálását, és a továbbiakban is minden alkalmat megragadott arra, hogy mennél több embert megnyerjen a mozgalom támogatásához); szóval de Gaulle igazi francia hazafi volt, de a korábbi történelmi tapasztalatok okán nem bízott az angolokban! (Félt, hogy a britek kihasználják Franciaország szorult helyzetét, és ráteszik a kezüket Franciaország gyarmataira...) Aztán néhány hónappal később egy meghívás során de Gaulle találkozott Churchill feleségével - aki rendkívül intelligens nő volt -, és a beszélgetésük során Missis Churchill fel is rótta de Gaulle-nak, hogy jobban kéne bíznia a barátaiban, mire de Gaulle ezt válaszolta neki vissza: - Franciaországnak nincsenek barátai, csak érdekei vannak... (Az előbbi ,,jelmondat", mint elv, tehát a közhiedelemmel szemben nem Winston Churchill ,,patentja", legfeljebb csak ő is ,,magáévá" tette...)

Vissza a fősodorba.
Nna szóval, az emberek legtöbbje csak az érdekeit tekinti elsődlegesnek, és minden más - még a barátság is! - háttérbe szorul. Ez a fajta attitűd jól látható volt az egyik fórumtárs által feltett kérdésekre adott reagálásokban is. Tudod, a megcsalt LEGJOBB barát kapcsán feltett kérdésre adott válaszokban. Rajtam kívül SENKI nem vett tudomást arról (még te sem!), hogy mit jelent tulajdonképpen az a szó-összetétel, hogy: ,,legjobb barát"! Hogy tehát AZT JELENTI, hogy ami a legjobb barátomnak fáj, az NEKEM IS fáj! (Ha nem fáj, nem a legjobb barátom, ennyire egyszerű...) Hogy tehát: NEM LEHET CSÖNDBEN KUSSOLNI, ha a legjobb barátomat megcsalják! Cselekedni kell! - Persze, OKOSAN kell cselekedni...

És mindez, hogy jön a te intésedhez, kedves barátom? (A szó legszorosabb értelmében kedves barátom!) Nos, úgy és akként, hogy - noha lelkem szerint nem akartam volna -, egy-két itteni idióta ,,matador" miatt egyszerűen nem tehetek mást, mint a ,,korszellem" szerint ,,működni"! Vagyis úgy és akként (sőt, még úgyabbúl...), mint ők: csakis az önös érdekeim szem előtt tartásával!...
Csakhogy nekem van egy-két óriási előnyöm velük szemben:
1. intelligens vagyok (méghozzá felettébb intelligens...), továbbá
2. állóképes és kitartó is vagyok (sokkal kitartóbb és állóképesebb, mint ők...), végül, de nem utolsó sorban
3. ötletekben sem szűkölködöm, és az ötleteim megvalósításához szükséges eszközökben sem szenvedek hiányt!...

Hát így...
bfabio 2017.07.26. 21:31 (#2)
Szia Foxi, igazad van, GYAKORLATILAG egyedül vagyunk, ezért kellene vigyáznunk, mint EMBERISÉGNEK a földünkre, és mint egyéneknek örülnünk kellene, hogy LÉTEZÜNK, és ezért jobban meg kellene becsülnünk egymást ....
foxworkinspace 2017.07.25. 04:50 (#1)
Talán már ezernyi űrexpedíció indult útnak Galaktikánkból, s bizonnyal számos-számtalan a végtelen Univerzum más, ismeretlen zugaiból, hogy eljuttassák szülőbolygójuk küldötteit — elébb a szomszéd csillagokhoz, majd aztán távolibb, messzi világok felé; ám az űrvándorok legközelebbi célpontjai is oly' irdatlan messzeségben vannak szerteszóratva a Mindenségben, hogy az elméletileg lehetséges (félek, a gyakorlatban soha el nem érhető) majdhogy' fénysebességgel is csak az anyabolygót körülvevő alig húsz-egynéhány fényévnyi sugarú tér-burokban található csillagok felé irányuló küldetések esetében volna mód még arra, hogy az útra bocsátottak, és otthon maradt hozzátartozóik, még az életidejük lejárta ELŐTTI viszontlátás reményében készülhessenek a visszaérkezés eufóriájára.

A jelen Kérdés alá ,,céltárgyként" írt szövegben (melyet Arthur C. Clarke ,,A jövő körvonalai" című, legendás futurológiai tanulmányából emeltem ide), éspedig a második szövegtömbben fogalmazódik meg lélekbemarkoló erővel az óva intő szavakba öntött dilemma. És az bennük a legnyugtalanítóbb, hogy úgy tűnik, MEGCÁFOLHATATLANUL igazak. Ha ugyanis a földönkívüli civilizációk létezésének bizonyságáért több évtizede folytatott távkapcsolat felvételi próbálkozásaink időleges kudarcaként végül is majd arra a lehangoló következtetésre kell jutnunk, hogy csillagászati közel-körzetünkben VALÓSZÍNŰLEG NINCS csillagközi üzenet küldésére és fogadására kész fejlettségi szinten lévő civilizáció, az ugyan még nem jelenti majd feltétlenül azt is, hogy egymagunkban is lennénk az átvizsgált — hozzávetőleg 10-50 fényévnyi gömbsugarú — világtérben (vagy akár a Mindenségben a pesszimisták szerint), ,,mindössze" csak két dolgot valószínűsít:
1. a hozzánk hasonló technológiai fejlettségű fajoknak otthont adó naprendszereket talán távolabb kell keresnünk, illetőleg
2. a ,,testvérek" óvatosságból vagy más, ok(ok) miatt hallgatnak, illetve ,,rejtőznek".
Azonban bármelyik (vagy akár mindkét) eshetőség is igazolódjék be az elkövetkező időkben, az már most kényszerűen megállapítható, hogy: AZ ŰRBEN NINCS SZÁMUNKRA KIRÁLYI ÚT! A fáradságosabb (egy csillagközi utazás során ,,végigjárható" út pedig a jelek szerint ezidáig még MÁSOK számára sem vált járhatóvá — vagy csak kerülik...
És, ha ennek okán Föld-szülötte űrvándorok indulnak majd útnak a külső tér irányába, akkor számolniuk kell azzal, hogy negyed-száz fényévnél távolabbra merészkedve mindörökre le kell mondaniuk arról, hogy — a Földre esetleg fénysebesen visszatérvén is — bárkit életben találjanak azok közül, akik valaha kedvesek voltak számukra!...

Megjegyzés: A fenti - egy korábbi tanulmányom bevezetőjét képező - szöveg leírása óta, már magam is a pesszimisták közé sorolom a Földönkívüli civilizációk létezése vonatkozásában!...: EGYEDÜL VAGYUNK a Mindenségben! Vagy legalább is, annyira ,,messzi-messzi galaxisban" létezik az a bizonyos - ,,csodálatos képességű" - Földönkívüli entitás, amely' képes volna (H. G. Wells szavaival: az űr mélységes-mély öblein át) eljutni hozzánk, hogy gyakorlatilag NULLA az esélye annak, hogy valaha is ,,testvérként" üdvözölhessük egymást...

Mi, emberi lények, egy sor valószerűtlenül szerencsés eseménynek - kozmikus folyamatoknak, fizikai-kémiai reakcióknak - köszönhetjük a létünket! Sőt, mi több, talán maga az ÉLET, mint olyan, ritkább az Univerzumban, mint hinnénk! Szerintem az is egy végletesen szerencsés folyamatsor eredménye, és CSAK ITT: a Naprendszerben, és azon belül is csak a Földön jött létre...
Az ,,alapanyagok" nyilván sok helyen fellelhetők (akár itt a Naprendszerben is), ámde ANNYIRA SOK körülmény szerencsés együttállásának kell(ett) bekövetkeznie ahhoz, hogy ,,megszülethessen" az ÉLŐ ANYAG, hogy még annak létrejötte is szélsőségesen kicsiny valószínűségű következmény!

Egyedül vagyunk, és nem rendelkezünk túl nagy hatalommal... - És, ha nem vigyázunk, nem lesz több időnk hátra, 200 esztendőnél!...
Ha nem tudjuk megállítani a klíma- és környezetromlást, 50 év múlva BELÉLEGEZHETETLEN LESZ a légkör a Föld felszínén, vagy olyan forróság lesz bolygó-szerte, hogy ,,megfővünk" a szabadlevegőn!...
Facebook komment
További címkék
jegyzeted végén, emberek túlnyomó, második világháború, francia harckocsizó, értem, jegyzeted, végén, célzást, angliába miközben kérdést, végül létre később, elkövetkező egyéneknek pillanattól, veszteséget lelkem, univerzumban értem, anyag magáévá, fabio ötletekben, nekem rajtam, ismeretlen mozgalmat,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Véleményezd!,
© 2024 TVN.HU Kft.