Belépés
Keresés
Kategóriák
Válaszadók toplistája
1. hatibacsi 20036
2. decotext 17332
3. geptop 16374
4. donaldduck 15550
5. hatarvadasz 13569
6. xenos 9874
7. feerko 9543
8. ibicimama 9280
9. piktorka2 9131
10. foxworkinspace 8624
Kinek a válaszát találták legtöbbször helyesnek?
1. ibicimama 1056
2. xenos 1031
3. dnemethk 845
4. hatarvadasz 810
5. donaldduck 744
6. pola62 730
7. geptop 665
8. hatibacsi 630
9. sunchat 489
10. gergelyferi 459
Helyesnek talált válaszok aránya
Tudjátok.hu már az Androidos készülékeken is!
Úton van? Épp válaszra lenne szüksége?
Tegye fel a kérdését!

Egy piros lámpánál is felteheti már kérdéseit, nem kell keresgélnie. Amint válasz érkezett a kérdésére, vagy új kérdés került fel, az alkalmazás jelezni fog.

Ön is segíthet másoknak, ha tudja a kérdésükre a választ, mivel az alkalmazás segítségével válaszolhat is.

Letöltés
Ha valakit leköpsz nyilvános helyen, bűncselekményt követsz el?

KultúraEtikett
A kérdést írta: dhaj ( 2015.05.22. 19:03 )
Válaszok száma: 20
Címkék: bűncselekményt, nyilvános, leköpsz, valakit,
1 2 
Válaszok Új válasz
kormilla 2015.05.24. 15:34 (#20)
Kedves Hatibacsi!
Teljesen egyetértek veled abban, hogy igazságszolgáltatás nincs, ezt már akkor is tudni kellett volna, amikor az idetartozó szervezeteket igazságügyi szerveknek nevezték. A jogszolgáltatás is egyre jobban necces.
Igazságszolgáltatás talán a szemet szemért elv volt, de akkor a viszonyok még sokkal egyszerűbbek voltak, és talán tényleg azért és annyira bűnhődött az illető, mint amit elkövetett. (Na, itt sem arra gondolok, hogy ellopott valamit és levágták a kezét.)
Igazságszolgáltatás már a rómaiaknál sem volt, csak jogszolgáltatás, pedig az a rendszer nagy tiszteletnek örvend a mai napig. Hallottam belőle egy részt, miszerint ha valaki hosszasan nem került elő (sokat hadjáratoztak), és a hozzátartozóik élték mindennapjaikat, aztán egyszer csak mégis megjött az eltűnt, akkor a hátsó kapun vagy ajtón kellett bemennie, ami azt jelentette, hogy úgy tekintették mintha el sem ment volna.
Arról viszont nem szólt a fáma, ha mondjuk a felesége férjhez ment, és netán gyerekek is lettek, akkor mi lett ezzel az új férjjel meg a gyerekekkel, és a közben szerzett anyagi javakkal.
hatibacsi 2015.05.24. 15:05 (#19)
Kormilla! Én személyesen öt évig hergeltem a bíróságot személyes jelenlétemmel egy 30 000 Ft-os perben....Másodfok után, ahol meg sem hallgatták, amit mondok, sőt elsőfokon a felperes úgyvédje több ízben is jogi fejtegetésemnek nevezte az idézett törvényszövegeket, szóval másodfok után azt mondtam eddig szórakoztatott, odaverettem a felperes nyakába egy 100 000 Ft-os szakértői díjat, én ezzel beérem, kifizetem a 30 000 ft után járó 100 000 Ft-ot , azt elteszem jól az agyam hátsó zugába a történteket. Megállapítottam, hogy nálunk nemhogy igazságszolgáltatás nincs, de még csak jogszolgáltatás sincsen!

Ezért biztos voltam benne, hogy rövid keresgélés után fogok találni olyan köpködős történetet, amiből egy kabaréíró egy évig glosszát írhatna..... Megtaláltam.... de ha végig olvastam volna az összes találatot, biztos vagyok benne, hogy egy életműre való is lenne belöle....
kormilla 2015.05.24. 14:47 (#18)
Ami kimaradt:
Az kiolvasható, hogy a köpést tettleges becsületsértésnek minősítették a különböző fokozatok
(ennek a büntetési tétele lehet vétség miatt egy év, ahogyan korábban is írtam).
A három fokozat között abban folyt a vita és volt eltérés, hogy szükséges volt-e, hogy a leköpött személy a további köpés (esetleg támadás) elkerülése érdekében megragadja az őt leköpő személyt és tolja maga előtt stb.
kormilla 2015.05.24. 14:05 (#17)
#15
Ebben az ügyben nem a köpés miatt folyt az eljárás, mert a köpködő a sértett, aki feljelentette garázdaság miatt azt, akit ő leköpött, mivel a leköpött meg merészelte ragadni a köpködés miatt a grabancát, és lett a leköpöttből vádlott.

Az teljesen igaz, hogy sokféle ügyben ahány ügyvéd, ügyész, szakértő, netán alkotmánybíró, hányféle értelmezést, állásfoglalást, különvéleményt alkot.
A köpködős, pofozkodós ügyekben úgy kell annak, aki a tortúrát végigcsinálja, de azt nagy bajnak látom, hogy a legsúlyosabb gyilkossági ügyekben hányféle orvosszakértői vélemény keletkezik, egymásnak teljesen ellentmondó tartalommal. Ráadásul a legtöbbjüket a sztárügyvédek védik.
Magam részéről elfogadhatatlan, hogy egyáltalán ilyen elmeorvosi vizsgálatokat végeznek, és azzal bárki mentesülhet a büntetőjogi felelősség alól, mert az, akinek előtte nem sugdostak a fülébe, nem sugároztak neki, nem ő volt Napóleon vagy az Úristen, azt nem engedném gyógyítóintézetbe büntetés helyett, bármennyire azt mondjuk is, hogy ilyesmit csak elborult aggyal lehet elkövetni.
Amikor megjelent nálunk is az ombudsmani és alkotmánybírósági intézmény, és ott a magasan képzett elméleti jogászok meghozták a döntéseiket, azok bizony a nagy többség igazságérzetével több esetben köszönőviszonyban sem voltak.
El is értük, hogy sokszor a renitens kisebbség uralkodik a normális többség felett, mert pl. a tanár vagy rendőr nem tud, nem mer intézkedni.
Más területre átlépve is megfigyelhető ez a tendencia, mint a környezetvédelemnél, állatvédelemnél stb., mert időnként már ezek emberellenessé válnak.
Véletlenül se értsetek félre, természetesen ezekre nagy szükség van, de azért maradjunk emberközpontúak.

lebecolo 2015.05.24. 11:57 (#16)
Nem , ez is hozzátartozik egyes emberek önkifejezésmódjához . Amúgy kultúrember nem szokott köpködni .
hatibacsi 2015.05.24. 11:34 (#15)
Na itt mazsolázhatsz, egy köpést hányféleképpen ítélnak meg különböző szintek...
A teljes szöveg itt olvasható.....
https://drive.google.com/...sp=shari ng

A summázat szerint :A köpés lehet az emberi méltóságot sértő magatartás, de egyúttal jogtalan támadás is, ami erőszakos ugyan, de nem alkalmas testi sérülés okozására. A köpés azonban nem minősül az élet, testi épség elleni jogtalan támadásnak, ilyen veszélyt sem rejt magában. De....Van sokféle köpés, pld támadó is....Legalább is az ügyvéd szerint... Én esküszöm, hogy csak védöleg fogok köpködni ezentúl.... . A sértett indulati állapotából következtetve ilyen magatartásra lehetett számítani. Nem a becsületsértő jelleg dominált, hanem a támadó jelleg. tessék erre figyelni a közeljövőben....

Az elsőfok szerint sértett tettleges becsületsértésként értékelhető leköpése jogtalan támadás volt - Arra kíváncsi lennék milyen a jogos leköpés, mert ha van jogtalan, akkor lennie kell jogszerünek is....

Kicsit bővebben:

Elsőfokon:

Az ítélet indokolása szerint vádlott jogos védelmi helyzetben cselekedett, amikor sértett tettleges becsületsértésként értékelhető leköpésével szemben - mely jogtalan támadás volt - akként védekezett, hogy a köpést követően megfogta a sértett karját, megfordította, majd eltolta magától a tarkójánál fogva. A bíróság azzal érvelt, hogy a sértett azon testi sérülés okozására egyébként nem alkalmas magatartása, hogy a vádlottat leköpte, támadó jellegű fizikai ráhatásnak minősül.


másodfokon....


Indokolásában megállapította, hogy a járásbíróság az eljárási szabályokat maradéktalanul betartva folytatta le a bizonyítási eljárást, eleget téve a korábbi alapügyben hozott hatályon kívül helyező végzésben foglalt iránymutatásoknak. A törvényesen feltárt bizonyítékok helyes értékelése alapján állapította meg a tényállást, mely megalapozott, a Be.351.§ (2) bekezdésében foglalt hibáktól mentes és irányadó a fellebbezési eljárásban is. Az elsőfokú bíróság indokolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Tévedett azonban, amikor a vádlottat az ellene emelt vád alól felmentette, tekintve, hogy a terhelt nem volt jogos védelmi helyzetben, miután sértett köpését követően a volt élettársát jobb karjánál fogva megragadta, megfordította, majd tarkójánál fogva eltolta magától, és e cselekménysor közben 8 napon belül gyógyuló, a nyak és a jobb kar zúzódásos sérülését okozta.


A törvényszék érvelése szerint jogos védelmi helyzetben a terhelt akkor lett volna, ha az ellene indított támadás még folyamatban van, vagy várható volt a sértett részérő a támadás folytatása, illetőleg újabb támadás indítása. Ezzel szemben az irányadó tényállás szerint a sértett által a vádlott felé irányuló támadás a leköpéssel be is fejeződött, amikor vádlott megkezdte cselekményének elkövetését. A tényállás nem tartalmaz olyan adatot, miszerint a köpést követően a sértett bármilyen más módon újra meg akarta volna támadni a vádlottat, esetlegesen újra le akarta volna őt köpni. Ennek ellenére a terhelt lépett fel a sértettel szemben, őt tettlegesen bántalmazva és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozva.
A másodfokú bíróság okfejtése szerint a sértett részéről fizikai erőszakban meg nem nyilvánuló, befejezett tettleges becsületsértés elhárításához nem volt szükség 8 napon belül gyógyuló sérülést okozó tettlegesség kifejtésére. Az érzelmileg felindult vádlott ténylegesen nem a leköpést hárította el, hanem felindultságát kontrollálni nem tudván rátámadt a sértettre.

Harmadfok

A harmadfokú bíróság nyilvános ülésén megjelent meghatalmazott védő fellebbezését fenntartotta és kérte, hogy a táblabíróság a Be.396.§ (1) bekezdése szerint változtassa meg a másodfokú ítéletet akként, hogy vádlottat valamennyi terhére rótt bűncselekmény vádja alól mentse fel. Leszögezte, hogy az elsőfokú ítéleti tényálláson a másodfokú bíróság nem változtatott. Ez azt tartalmazza, hogy sértett a vádlottat a vita hevében leköpte, így vádlott annak érdekében, hogy a támadást elhárítsa, jobb karjánál fogva megfordította, illetőleg tarkójánál fogva a sértettet magától eltolta. Ebben a tényállásban a jogos védelmi helyzet megállapításra került.


Törvénysértő volt a másodfokú bíróság bűnösséget megállapító döntése, mert a tényállást bizonyítás felvétele nélkül oly módon változtatta meg, hogy nem volt jogos védelmi helyzet, illetőleg nem volt más módon el nem hárítható jogtalan támadás. Ez a büntetőjogi felelősség megállapítását lényegesen érintő változtatás.

A védő kifejtette, hogy minden magatartást az adott körülmények között kell vizsgálni. A köpés lehet az emberi méltóságot sértő magatartás, de egyúttal jogtalan támadás is, ami erőszakos ugyan, de nem alkalmas testi sérülés okozására. A tényállás alapján nem volt kizárható, hogy e tettlegességet nem követi egy újabb hasonló cselekedet. A sértett indulati állapotából következtetve ilyen magatartásra lehetett számítani. Nem a becsületsértő jelleg dominált, hanem a támadó jelleg. Ezért váltotta ki vádlottból azt a reakciót, hogy megfogta és megfordította, illetőleg eltolta magától sértettet, ezáltal elhárítva a jogtalan támadást. Ez nem átgondolt, céltudatos megtorló mozdulat volt, hanem ösztönös és védekező. Mindezen okok mellett a jogos védelmi helyzet megállapítható, így a terhelt felmentésének van helye a könnyű testi sértés vétsége és a garázdaság vétsége miatt emelt vád alól.Teljes mértékig egyetértett a Veszprémi Törvényszék jogi következtetésével és a főügyészségi okfejtéssel, miszerint vádlott nem volt jogos védelmi helyzetben.

Megindult a felek közötti vita és veszekedés a sportlétesítményben, melynek hatására kiküldte őket a foglalkozást vezető személy. A szóbeli konfliktus folytatódott az utcán, majd kicsúcsosodott a sértett részérő leköpésben, melyet követett a vádlott által megvalósított fizikai bántalmazás. Mindketten a jogtalanság talaján álltak és kölcsönösen bántalmazták egymást. A köpés azonban nem minősül az élet, testi épség elleni jogtalan támadásnak, ilyen veszélyt sem rejt magában. A tényállás szerint a köpés megismétlődésétől, vagy egyéb fizikai támadástól sem lehetett tartani, mivel a sértett mielőbb el akart menni a helyszínről a gyermekkel. Vádlott nem a jogos védekezés kereteinek az időbeli túllépése miatt felel, hanem azért, mert nem is volt jogos védelmi helyzetben, amikor a sértett karját - akár a köpés megtorlásaként - megragadta, megfordította, majd tarkójánál fogva eltolta magától.

Akit a teljes szöveg érdekel a linken elolvashatja, ha van türelme hozzá.... Jó szórakozást.....
kormilla 2015.05.23. 19:28 (#14)
Bocsánat, helyesen: testileg sérülést nem okoznak (sérelmet helyett).
kormilla 2015.05.23. 19:22 (#13)
Nekem a kérdésről még véletlenül sem a politikusok jutottak eszembe, hanem inkább a fülemüle per, amelynél a madárfütty miatt még jól helyben is hagyták egymást a felek.
Ilyen tyúkperekhez társulhat akár leköpés, pofon ütés, netán megrángatják egymás haját, de testileg sérelmet nem okoznak. Ezeket az ügyeket is csak el kell bírálni valami szabály alapján.

És! Húha! Kik is vetették papírra ezt a szabályt? Azok a jogászok, akik politikus néven most uralkodnak (a jövő időt nem tudom értelmezni). A Btk 2012-es. Itt a szokás szerinti múltba mutogatás még jogos is lenne akár, mert valami hasonló volt a szöveg az átkosban is, több évtizeden át. A húha annak szól, hogy ilyen semmiségért ennyire kemény a kritika attól, aki eddig mindent kritika nélkül védelmezett.
A jogalkotásra vonatkozó minősítéssel teljesen egyetértek, főleg a világon sehol máshol nem létező visszamenőleges szabályozásra való tekintettel.
decotext 2015.05.23. 17:46 (#12)
Ha AIDS-ed van biztosan....

Egyébként a köpő pontosan a saját szintjén mozog.
Lejjebb már nem lehet sülyedni! Én soha nem értettem
hogy az ilyen dolognak mi a célja?
vankuj 2015.05.23. 16:58 (#11)
Mindegy hogy hol köpöd le, nyilvánosan vagy a függöny mögött: bűncselekmény
Egyik parasztnak sincs joga leköpni a másik parasztot!
1 2 
Facebook komment
További címkék
idetartozó szervezeteket, szemet szemért, hozzátartozóik élték, hátsó kapun, kedves, hatibacsi, teljesen, egyetértek, végigcsinálja fejtegetésemnek mutogatás, tekintettel teljesen veszélyt, melynek átkosban részt, nyilvános testi, testileg bármennyire, ilyesmit okozó, felvétele indulati, érdekében maradjunk, számítani benne,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Véleményezd!,
© 2021 TVN.HU Kft.