Belépés
Keresés
Kategóriák
Válaszadók toplistája
1. hatibacsi 20036
2. decotext 17332
3. geptop 16374
4. donaldduck 15550
5. hatarvadasz 13569
6. xenos 9874
7. feerko 9543
8. ibicimama 9280
9. piktorka2 9131
10. foxworkinspace 8624
Kinek a válaszát találták legtöbbször helyesnek?
1. ibicimama 1056
2. xenos 1031
3. dnemethk 845
4. hatarvadasz 810
5. donaldduck 744
6. pola62 730
7. geptop 665
8. hatibacsi 630
9. sunchat 489
10. gergelyferi 459
Helyesnek talált válaszok aránya
Tudjátok.hu már az Androidos készülékeken is!
Úton van? Épp válaszra lenne szüksége?
Tegye fel a kérdését!

Egy piros lámpánál is felteheti már kérdéseit, nem kell keresgélnie. Amint válasz érkezett a kérdésére, vagy új kérdés került fel, az alkalmazás jelezni fog.

Ön is segíthet másoknak, ha tudja a kérdésükre a választ, mivel az alkalmazás segítségével válaszolhat is.

Letöltés
A tudósok mondják meg, hogy egy csillag oda illik e, vagy sem?
Ők meg egyszerűen ott vannak, letojva a tudósok véleményét?
Oda nem illő csillagokat találtak a Tejútrendszer centrumában

Egy nemzetközi kutatócsoport közel ezer RR Lyrae típusú, nagyon öreg csillagot talált a Galaxis központi részének kétezer fényév sugarú környezetében, amelyek másképp mozognak, mint a galaktikus dudor többi objektuma.

TudományokTermészettudományok
A kérdést írta: piktorka2 ( 2016.04.27. 10:22 )
Válaszok száma: 10
Címkék: csillag, mondják, tudósok, illik, tejútrendszer, kutatócsoport, környezetében, csillagokat, centrumában, nemzetközi,
Válaszok Új válasz
decotext 2016.04.30. 10:26 (#10)
Kedves Piktorka! #9
Én ezt végigolvastam tőle, mert érdekel a téma. A gond, hogy ez annyira speciális már, hogy alapismeretek nélkül a legtöbben nem értik, s ő meg nagyon szétszéledt! Ezért kérdeztem tőle, hogy mit akar tulajdonképpen! Egyébként is a táma az újonnan megfigyelt öreg csillagokról szól amik állítólag nem passzolnak a "képbe". ha AZ a környék ugyanis sokkal fiatalabb, akkor vagy a "könyék" vette körül később a csillagokat, vagy a csillagok "jöttek" ebbe a fiatalabb környékbe! Erre utaltam!
piktorka2 2016.04.29. 11:51 (#9)
Foxi! Az íróasztalnak írsz? Ki olvassa az írásodat? Ekkora betűhalmaztól mindenki elretten.
Van egy mondás: Aki 5-6 mondattal nem tudja elmondani amit akar, az egyéb gaztettekre is képes.
decotext 2016.04.29. 07:42 (#8)
Mit akarsz kedves Foxworkinspace?

Beszélgetni úgy, hogy mások is tudják követni, akiket a téma nem érdekel
ennyire vagy elméletek akarsz gyartani amire semmi bizonyiták egyelöre?

Az ekliptikával mellé löttél mert nem ez volt a téma! Én csak viszonyitottam a Föld
ekliptikájához! Persze, hogy mindenek van elvileg egy ekliptikája, s ennek szögét viszont
bármihez hasonlithatjuk! Olvass pontosabban!
foxworkinspace 2016.04.29. 05:22 (#7)
Dear Decotext, bármennyire is szeretnéd, ha nem úgy volna, mégis csak azt kell mondanom: csillagászati közléseid nem problémamentesek! A Naprendszer objektumaira vonatozó ismereteid pedig hiányosak!
● Először is, a 'definíció', amit az ekliptika-fogalom meghatározására megadtál, enyhén szólva is homályosan félrevezető, és a legkevésbé sem egzakt!...
Persze, az ekliptika-fogalom meghatározására a témát feldolgozó szerzők elhivatottságától, és az általuk (is) jegyzett publikáció műfajától (újságcikk, vagy népszerűsítő ismeretterjesztő irodalom, netán sci-fi, avagy éppenséggel tudományos szakkönyv) függően, a szükségesnél több meghatározás van forgalomban, ámde az általad adott 'definíció', miszerint — idézem: ,,Az ekliptka a bolygók keletkezési idejéböl szármozó képzeletbeli sik felület" — idézet vége; szóval ez, semelyik publikációs műfajban nem volna elfogadható!... Ez ugyanis, nemcsak, hogy alig értelmezhetően slendrián egy laikus olvasó számára, de még csak nem is fedi teljes mértékben a valóságot — éspedig éppen a Naprendszer vonatkozásában nem —, aminek következtében megint önellentmondásba kever téged — éspedig éppen a Naprendszer vonatkozásában!...
● Közelítsük meg elsőként az ekliptika fogalmát. Ennek egyik legközérthetőbb megfogalmazása ugyanis (most saját kútfőből, de ellenőrizhetően) a következő: egy adott CSILLAGÁSZATI OBJEKTUM (csillag/bolygó/hold) más objektum körül végzett keringése során befutott (elliptikus) KERINGÉSI PÁLYÁJA SÍKBELI VETÜLETE.
A lényeg tehát: NEM csak bolygóknak van — úgy általában — ekliptikájuk, hanem MIDEN EGYES CSILLAGÁSZATI OBJEKTUMNAK VAN! (Még a mesterségeseknek is...) Azonban, miközben a Naprendszer bolygóinak ekliptikái sem minden esetben hozhatók egyenes kapcsolatba az adott bolygó (Naprendszeren belüli) keletkezésével (erről kicsit később), aközben a mesterséges csillagászati objektumok vonatkozásában, még csak köze sincs az objektum keletkezési idejének az objektum ekliptikájához! Sokkal inkább a cél-objektum körül majdan végzendő keringési pályához van köze. (Azt a keringési pályát viszont a mesterséges objektum hajtóművei, valamint a tömegvonzás fogják 'kijelölni'...)
● Másodikként határozzuk meg pár mondatban a Naprendszer fősíkjának (a Naprendszer ekliptikájának) a fogalmát. Ezt kissé átszerkesztve, a következő internetes site-ról idézem:
http://astro.u-szeged.hu/...lodes.html
A manapság legelfogadottabb nézet szerint, a Naprendszer úgy 4,6 milliárd évvel ezelőtt, egy csillagközi gáz- és porfelhőből alakult ki. A felhő sűrűsödésnek indult, egyre több anyag gyűlt össze a középpontjában, amely egyre forróbb lett, majd kialakult az ősi Nap. A felhő forgása miatt a centrifugális erő hatására a megmaradt anyag egy korong alakú felhőbe csoportosult, amely meghatározta a Naprendszer fősíkját. (Vagyis, a Naprendszernek, mint teljes rendszernek, ekliptikáját — teszem hozzá én.)
● Egy fontos közbevetés: a Naprendszer fősíkja elvileg a Nap egyenlítői síkjával kellene, hogy egybeessen, ámde a jelek szerint a Nap forgástengelye (tehát az egyenlítői síkja is), valamivel több, mint 7º eltérést mutat a fősíkhoz képest. (Ha jól tudtam, fejből.) Erre jelenleg nincs magyarázat. Ha csak az nem, hogy a fiatalkori Nap hajdanában jóval szilajabb lehetett, mint manapság, és miután a ,,gyermekeinek" anyagát képező anyagfelhő-korong a Nap-egyenlítő képzeletbeli síkjában kialakult, azt követően — talán egy elementáris erejű naprengés, vagy egy másik csillag közeli elhaladása következményeként —, a Nap 'elbillent', és miután az az esemény megtörtént, a Nap úgy is maradt.
● Azt azért nem árt tudni, hogy a Föld pályahajlása (ekliptikájának fősíkhoz képest viszonyított hajlásszöge) azért 0, mert az az 'eltérés' a nagybolygók Földről tekintett látszólagos pályái vetületeinek a Földpálya egy meghatározott pontjához viszonyított (ott mért) hajlásszög-eltérései átlagolásával adott! — Ergo: az egy Földközéppontú paraméter!
Vagyis, a rendszer egy nagyobb csoportjában mért értékek átlagolásából képezték a teljes rendszerre vonatkozó alapértéket!..
● Ilyenformán persze, tény, hogy a nagybolygók pályavetületeinek (ekliptikáinak) a Nap egyenlítői síkjához képest valamivel több, mint 7º eltérésük van, azonban a fősíkhoz képest viszonyított pályahajlás-szögeik csak néhány fok egyedi eltéréseket mutatnak.
● Az is tény, hogy a Naprendszer bolygóinak döntő többségét tekintve, azok ekliptikáinak fősíkhoz képest viszonyított hajlásszögei nem haladják meg a 10 foknyi eltérést a rendszer fősíkjához képest.
● Igaz ugyan, hogy ha a Pluto-nak a Naprendszer fősíkjához képest való pályahajlását (eltérését) tekintjük, akkor az az érték jelenleg valamivel több, mint 17º; azonban ez az érték még sem annyira extrém, hogy a Pluto-t a Naprendszeren kívülről jött, majd foglyul ejtett ,,vendégként" kellene értelmeznünk!
Ez a teória több okból sem állja meg a helyét:
1. A Pluto-nak van egy nagyobb, és még 4 kisebb holdja! A nagyobb hold neve: Charon.
Az azonban 100%-ig bizonyos, hogy a Charon a Pluto-ból szakadt ki egy ütközés során, ugyanis tökéletesen kötött pályán mozog a Pluto-val, vagyis úgy a Pluto, mint a Charon, valamivel több, mint 6 nap alatt fordul körbe a saját tengelye körül, a Charon pedig ugyanennyi idő alatt kerüli meg a Pluto-t, tehát mindig azonos oldalukat mutatják egymás felé, vagyis ,,farkasszemet néznek" egymással! (Hasonlóan, mint a Föld a saját holdjával, amelyről szintén úgy sejtik [méghozzá erősen úgy sejtik], hogy azt követően jött létre, miután jó régen, a Föld egy Mars méretű bolygóval ütközött.)
2. Kizárt, hogy egy, a csillagközi térben vándorló bolygó, a holdjaival együtt mozogjon! — Pláne úgy kizárt, hogy a holdak egyike ez alatt végig tökéletes kötött pályán maradjon az anyabolygójával... — Ha ugyanis egy bolygó úgymond: ,,kiszakad" egy bolygórendszerből, akkor az olyan mértékű impulzus-nyomatékot feltételez, aminek folytán az anyabolygó elveszti holdját! (Holdjait.)
3. A Naprendszer középpontjától átlagosan nagyjából 1 fényévnyi távolságra van az úgynevezett Oort-felhő. Ez egy GÖMBSZIMMETRIKUS alakzatban sűrűsödő üstökös és aszteroida halmaz, amely a Naprendszer részét képezi. Az Oort-felhőben SOKMILLIÁRD objektum van! Azoknak az objektumoknak — mindnek! — külön-külön EGYEDI pályahajlásuk van a Naprendszer fősíkjára! Ergo: NEM ÁLLJA MEG A HELYÉT, hogy ha egy objektumnak, akár extrém pályahajlása is volna a Naprendszer fősíkjához viszonyítva, akkor az bizonyíték volna az objektum Naprendszeren kívüli eredetére!
4. Éppen a Pluto pálya-rendellenességei okán feltételezik, sok éve, hogy az Oort-felhőtől nem messze, van egy rendkívül szerényen világító, ezért igen nehezen észlelhető, úgynevezett barna törpecsillag, amely a Nap társ-csillaga! — A Naprendszer voltaképpen tehát, egy kettős-rendszer! — Ezt a csillagot Nemezis-nek nevezték el, mivel feltételezik, hogy az a csillag gravitációs hatással van az Oort-felhőre, ahonnan aztán időnként végzetes módon ,,lök" a Naprendszer belseje felé egy, vagy több üstököst vagy aszteroidát, ami(k) így akár katasztrofális kataklizmát is okozhatnak a Földön! (A dinoszauruszok végzetét is minden valószínűség szerint egy az Oort-felhőből kilökődött üstökös vagy aszteroida okozta!)
5. A lényeg:
● Teória I.: A PLUTO VALAHA A NEPTUNUS HOLDJA VOLT!
Ez már elég régi elmélet, amit az erősít, hogy a Neptunus-nak és a Pluto-nak a Nap körüli mozgásában erős PÁLYAREZONANCIA (egyfajta szinkronitás) mutatkozik: mialatt a Neptunus háromszor kerüli meg a Napot, addig a Pluto kétszer. Emellett: noha a Pluto (jelenleg) nem holdja a Neptunusznak, mégis szoros gravitációs kapcsolat is van közöttük. Azonban hiába halad a Pluto időnként a Neptunus pályáján belül, a két égitest nem ütközhet össze.
A Pluto Neptunus-hold elmélet kielégítő magyarázatot ad a Pluto fősíkhoz képest való ,,extrém" pályahajlására is: egyrészt már eleve nagyobb lehetett az a pályahajlás az átlagosnál (éppen te írtad, hogy a Föld Holdjának is több, mint 5 fokos pályahajlása van a fősíkra!), másrészt ha feltételezzük, hogy egy ősi kataklizma (egy ütközés) lökte ki a Pluto-t a Neptunus közvetlen közeléből, akkor az a löket még fokozhatta is az eredeti pályahajlást!
● Teória II.: A PLUTO AZ OoRT-FELHŐ EGY OBJEKTUMA VOLT.
Talán 3-4 milliárd évvel ezelőtt, a Nemezis az Oort-felhő egy olyan szektorából lökött ki egy üstököst vagy aszteroidát, amely szektorban az objektumok pályasíkjai (ekliptikái) a Naprendszer fősíkjától 10 foknál nagyobb mértékben tértek el! Aztán amint az az objektum (a mi jelenlegi Pluto-nk) az akkori legtávolabbi nagybolygó (a Neptunus) közelébe ért, a Neptunus ,,domesztikálta" ('háziasítota' és honosította) azt az aszteroidát (vagy üstököst).

Hát így...

(Szerintem, most rajtad a rágódás sora!...)

decotext 2016.04.28. 13:12 (#6)
No no, Piktorka!
Azért ez még nagyon messze van attól a szinttöl.

Engem csak érdekel a téma és sokat olvasok erröl!
Amolyan hobby. Mivel imádom a jó scfiket, aminek
van tudományos alapja, igy gyakran nézegetem a
témát! Ennyi! Sajnos akadémikusi szintre nem futotta
de ehez valószinü kevés is vagyok, mert ugyan a matek
az szuper és szeretem de azért az a szint az fényévekre
van tölem.

Én nagyon szeretem Erich von Däniken müveit is, mert ö pl legtöbbször nem
foglal állást csak kerdez! Na, ezt nagyon nem szereti sem az egyház sem a
hivö sereg....., viszont elborzadok a bibliától és Nosztradamusztól!
https://www.google.de/...C3%B6nyvei
piktorka2 2016.04.28. 12:31 (#5)
Egy kissé kötekedve tettem fel a kérdést. Mi az, hogy nem illik oda, ha ott van?

Az eredmény, hogy megjelentek a csillagászok.
Melyikünk ért annyira ehhez, mint Foxi, meg Deco?
Én annyira értek hozzá, hogy látom a napot, a holdat, meg a csillagokat. Néha látok egy két ködös képet az újságokban, amire azt írják, hogy az a tejút.
Erre kiderül, hogy Foxi tudja, hogy mikor volt bőven hidrogén a világűrben, Deco meg a pályasíkokat is érti.
Mindig csodáltam azt, hogy valaki ennyire ért ezekhez a dolgokhoz, amihez nekem az életem során fi... gom sincs. Ezek meg kész akadémikusok. És ezek itt vannak közöttünk. Legyünk rájuk nagyon büszkék. Már csak azt kéne tudnom, hogy miről beszélnek.
decotext 2016.04.28. 08:54 (#4)
Kedves Foxworkinspace!
Az ekliptka a bolygók keletkezési idejéböl szármozó képzeletbeli sik felület, Amin a bolygók keringési pályája van! Ha egy objektum nem ebben a sikban mozog akkor két lehetöség van. Vagy kapott egy pofont a keletkezési idöben és ezért eltér az ekliptikája, vagy jövevény és késöbb került a Nap vonzáskörébe egy teljesen ma sikból! Én nem állitottam, hogy a Merkur nem tér el, csak azt, hogy a Pluto eltér! (Kép)

A Merkur pályasikja 7,00487° fokkal tér el a többitöl, ami lehet egy krash következménye. A Pluto pályasikja viszont 17,16°-al tér el a többitöl, ami ilyen távolságban, már nem lehet ütközésböl, mert akkor elhagyta volna a Naprendszert! Ezért valószinüsitik azt, hogy valamikor "erre járt", s a Nap graviaciója befogta!

Természetesen itt most a Naprndszer ekliptikájáról beszélek
ami esetünkben azonos a Földével mert a Föld ekliptika szöge
nulla de pl. a Holdunké már 5,145°!

Na, rágódj egy kicsit!

A Plutót 1930. 02.18 fedezték fel, tehát még nem tett meg egy "kört" a felfedezése óta! Mi a suliban még 9 bolygóról tanultunk a Naprendszernél, de van egy tizedik is az Eris amit 2005 július 29.-én fedeztek fel aminek kb. 556,91 éva keringési ideje!
foxworkinspace 2016.04.28. 03:02 (#3)
Az a baj, Piktorom, hogy te vélhetőleg ERRŐL a site-ról vetted a hírt: https://hirzaj.hu/...entrumaban
Itt ugyanis csak pontosan annyit írnak, amennyit te a kérdésed alatt írt újabb kérdésed alá írtál... — semmi többet!...
Én azonban tovább vizsgálódtam, és megtaláltam a TELJES cikket — itt:
http://www.csillagaszat.hu/...ntrumaban/
És ez a (teljes) cikk egyebütt is megtalálható. (Ámbár ez a cikk sem igazán mélyen informatív...)

● Egyébiránt, nincs itt semmi 'rejtély'. Egyszerűen arról van szó, hogy azok a bizonyos ősi változócsilagok (amelyek az ilyen típusúként első ízben felfedezett, és a Lyra csillagképben fellehető RR objektum [csillag] alapján kapták összefoglaló nevüket), úgynevezett első generációs csillagok, vagyis olyanok, amelyek döntően hidrogénből épültek fel, mivel az ő 'születésük' idején, még bőven volt hidrogén a korai Tejútrendszerben (a mi galaxisunkban).
● És szerintem EZ a dolog kulcsa is egyben! Vagyis az, hogy a későbbi generációs csillagok (mint például a mi Napunk is!), már egy fémben feldúsultabb galaktikus környezetben születtek, vagyis olyan — első generációs — csillagok halálát követően szerte-szét 'fútt' — fématomokban már gazdagabb — csillag-anyag felhőkből kondenzálódtak, amely anyagfelhők olyan első generációs haldokló csillagokról szakadtak le, amelyek az életük vége felé fém-atomokat 'gyártottak le' a belsejükben. Ám azok a — fématomokban már gazdagabb — csillagok VÁLTOZATOSABB PÁLYÁKON 'bolyongtak' a galaxis középpontja körül — pontosabban annak nagyjából 2 000 fényév sugarú szektorában —, mint az ősi RR Lyrae típusú csillagok!

● Vagyis, Decotext, NEM az a helyzet, amit te írtál, vagyis hogy a szóbanforgó RR Lyrae típusú csillagok 'vándoroltak' volna oda, ahol most fellelték őket, hanem éppen ellenkezőleg! Az eddig ott 'szokásosnak' gondolt (második generációs) csillagok a 'bevándorlók' ott! Az illető RR Lyrae típusú csillagok radiális sebességei ugyanis nagyjából állandóak! (Ez jó érzékelhető az általam belinkelt második utalásban közölt képen is.) Viszont az eddig ott 'szokásosnak' gondolt (második generációs) csillagok radiális sebességei +/- 100 km/secundummal is eltérhetnek az RR Lyrae típusú csillagok (csaknem azonos) radiális sebességeitől! Vagyis éppen, hogy a nem RR Lyrae típusú csillagok mozognak 'nyugtalanabbul', ami arra utal, hogy fiatalabbak (későbbi generációsak) az RR Lyrae típusú csillagoknál, vagyis ŐK 'akarnak beilleszkedni' a környezetükbe, nem pedig az RR Lyrae típusúak, amelyek stabil, megállapodott pályán és mindannyian csaknem azonos radiális sebességgel is mozognak a Galaxis középpontja körül!

● Hogy miért nem fedezték fel eddig a Galaxis dudora tájékán (a központtól nagyjából 2 000 fényévre) lévő RR Lyrae típusú csillagokat?... Nos, az én személyes véleményem az, hogy ÉRZÉKENYEBB műszerekkel viszgálták a környéket, mint korábban, vagyis olyan eszközökkel, amelyek az ottani sok, fiatal és fényes 'bevándorló' csillagtól 'bevilágott' térrészben nagyobb sikerrel tudta kimutatni az 1-1,5 nap fényesség-változásokkal 'pislákoló' (így jellemezhető, és ily' módon is felfedezett), és ennek révén beaznosítható RR Lyrae típusú csillagokat!

Már csak egy rövid — ismét Decotex-et dorgáló — megjegyzés:
Megint marhaságot közöltél!
1. A Plutó 'ekliptikája' (pályasíkja) NEM TÉR EL extravagáns módon a Naprendszer többi bolygójának a Nap egyenlítőjéhez viszonyított pályasíkjától!
Pontosabban: csak a Merkúr pályasíkjától tér el, nagyobb mértékben, ugyanis A MERKÚR az, amelynek pályasíkja 7°-kal tér el az Ekliptika síkjától (a Naprendszer bolygóinak a Nap egyenlítőjéhez viszonyított, fő pályasíkjától)!
2. A Plútó KERINGÉSI PÁLYÁJA — az ellpiszis, amit a Plútó a Nap körül keringve bejár — az, ami anomáliásan elnyúlt! Egy csillagászati objektum keringési pályája azonban NEM egyenlő az objektum ekliptikájával, vagyis a pályasíkkal!... Az előbbi geometriája egy ellipszis, az utóbbié viszont egy képzeletbeli sík 'lap'! — Érthető?...

Hát így...
decotext 2016.04.27. 12:40 (#2)
Ezek egyszerü "vándorok" amelyek valamikor elhagytak egy másik rendszert
s a "környéken" már nem tudtak a gravitációnak elleállni! Egyébként itt a
Naprendszerben is van ilyen vándor "bolygó". A Plutó nem passzol és jövevény.
Az ekliptikája eltér a többi bolyóétól s igy egyértelmü hogy nem egyidöben
keletkezett a többivel.....
http://esemenyhorizont.uw.hu/...olsy s2.png

Ezek az RR Lyrae csillagok is hasonlóan "gyülekezhettek"....
colonel 2016.04.27. 11:12 (#1)
jó kérdés! nem mondják meg, csak nem illik az eddigi megfigyeléseikből meghozott következtetések törvényeibe. momentán nekem akkor is fülig ér a szám amikor azt hallom, hogy klímaszakértő. csak már nincs a világon élő ember aki akár egy változást is megért volna. ezek a jó foglalkozások, sok pénz a semmiért.
Facebook komment
További címkék
újonnan megfigyelt, környék ugyanis, fiatalabb környékbe, íróasztalnak írsz, kedves, piktorka, végigolvastam, érdekel, momentán matek piktorom, végigolvastam fiatalkori elméletek, akarsz írásodat foknál, látom fellehető, mutat fiatalabbak, környék hajlásszög, elmélet felfedezése, életük erejű, amint objektumoknak,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Véleményezd!,
© 2022 TVN.HU Kft.