Belépés
Keresés
Kategóriák
Válaszadók toplistája
1. hatibacsi 20036
2. decotext 17332
3. geptop 16374
4. donaldduck 15550
5. hatarvadasz 13569
6. xenos 9874
7. feerko 9543
8. ibicimama 9280
9. piktorka2 9131
10. foxworkinspace 8624
Kinek a válaszát találták legtöbbször helyesnek?
1. ibicimama 1056
2. xenos 1031
3. dnemethk 845
4. hatarvadasz 810
5. donaldduck 744
6. pola62 730
7. geptop 665
8. hatibacsi 630
9. sunchat 489
10. gergelyferi 459
Helyesnek talált válaszok aránya
Tudjátok.hu már az Androidos készülékeken is!
Úton van? Épp válaszra lenne szüksége?
Tegye fel a kérdését!

Egy piros lámpánál is felteheti már kérdéseit, nem kell keresgélnie. Amint válasz érkezett a kérdésére, vagy új kérdés került fel, az alkalmazás jelezni fog.

Ön is segíthet másoknak, ha tudja a kérdésükre a választ, mivel az alkalmazás segítségével válaszolhat is.

Letöltés
Kiről vagy miről szól az evangélium? és hány féle evangélium van a Bibliába?

KultúraVallások
A kérdést írta: telipoci ( 2013.11.26. 08:40 )
Válaszok száma: 25
Címkék: evangélium, bibliába, kiről, miről,
1 2 3 
Válaszok Új válasz
hatarvadasz 2013.12.02. 19:36 (#25)
Szia geptop!
Nos bárhogyan is történt, a Kereszténység Jézus halála után vált azzá a
kereszthalál szimbolikus utalása kapcsán.
A kor büntetései és a nyilvános törvénykezés és ítélkezés szabados emberek
felbőszített haragjának volt mindennapos képe.
És az ami Jézus tanításaiból át lett örökítve az pedig már csak kivonatos
és csoportérdek gyűjtemény csupán.
Már a tízparancsolat is csak szertartási felsorolás és nem követendő ige és
parancsolat lett.
Ezért van az, hogy a hitvilág méltó temploma még nem épült fel soha.
geptop 2013.11.30. 17:42 (#24)
23!
kedves Határvadász Barátom!
Igen, talán megtörténhetett, hisz emberek voltak ők is indulatokkal:
" Júdás nem lett öngyilkos, hanem a bosszúálló tanítványok egy csoportja végzett vele. "
Csakhogy...
Amennyiben így történt volna, akkor az evangéliumok kikozmetikázása is betöltötte a feladatát. Ugyanis az egymás közti bosszú, nem illik bele a jézusi tanításokba.
Mindenesetre érdekes feltételezés és az emberies reakció lehetett volna, ha bosszú történt. Lehetne ezt fejtegetni.
Nekem elég a " hivatalos " verzió is, melynek a végkövetkeztetését (az én meglátásom szerint) a kereszténység alapjain keletkezett vallások papjai félremagyaráznak.
hatarvadasz 2013.11.30. 11:00 (#23)
Már nem emlékezem rá, de volt egy írás amelyik azt taglalta, hogy Júdás nem lett öngyilkos, hanem a bosszúálló tanítványok egy csoportja végzett vele, mert Jézus feladását a tanítványok hívőcsoportja elleni támadásnak fogták fel és a későbbi
árulás eshetősége miatt végeztek vele.
Lényeges, hogy a Jézust követő vezetői csoport tagjait ismerve elég nagy
valószínűséggel élhettek a későbbi zaklatás és meghurcoltatás tényével.
A családjaik védelme és a tanítás folytatásának szabad lehetősége is motiválhatta őket.
Az hogy a hívők közül volt olyan fanatikus aki átvállalta a tevőleges részvételt Júdás
elkárhoztatásában azt a kor akkori tudói ismerhették.
Az öngyilkosság látszatának beállítása pedig a későbbi nyomozást volt hivatott megakadályozni, vagy a végkövetkeztetés levonására vezetni.
Úgy emlékezek vissza a tisztátalanná vált 30 ezüst is a tetthelyen maradt, bizonyítva annak emberre gyakorolt káros hatásai és a benne lévő átok miatt.

Ezt csak találgatni és okoskodni lehet, de akár még valós igazsága is lehet az akkori történések lefolyásának menetében.
jn 2013.11.30. 00:30 (#22)
#21 Helyesbítek: Júdás evangéliumának az esszénus szektához nincs, viszont a széthiánus gnoszticistákhoz annál több köze volt: http://hu.wikipedia.org/...C3%A9liuma

De számtalan más apokrif evangélium van még: http://hu.wikipedia.org/...rif_iratok

"Az apokrif iratok vonatkozásában: "Legtöbbjüket álnéven írták, egy-egy neves ószövetségi vagy újszövetségi egyéniség nevében (Hénok, Mózes, Jézus, apostolok), hogy az állítólagos szerző tekintélye által biztosítsák a kérdéses írás elfogadását." (Tarjányi, i. m., p. 120.)
jn 2013.11.29. 23:05 (#21)
Igen, természetesen saját magát akasztotta fel halála előtt nem sokkal. Jó tudni, hogy figyeltek. Létezik egy olyan iromány, ami Júdás szemszögéből írja le az eseményeket, én is olvastam, bár csak töredékes részletek maradtak fönn belőle. Ezt hívják Júdás "evangéliumának", bár Júdáshoz valószínűleg nem sok köze volt, mivel az esszénus szekta egykori búvóhelyén találtak rá, valószínűleg ők írhatták. Ez egy tanító jellegű olvasmány lehetett, mivel az esszénus (tév)tanok köszönnek benne vissza. Amíg Jézus élt, a tanítványoknak eszük ágában sem volt írni róla. Gondoljuk csak meg, Jézus még csak 33 éves volt, amikor meghalt, és csak 30 éves korától voltak tanítványai! Föl sem merült bennük, hogy meghalhat vagy megölhetik. Júdás sem tudta, hogy ki akarják végezni, amikor elárulta. Különben nem árulta volna el. Ezért akasztotta fel magát. Ő nem akarta megölni.
hatarvadasz 2013.11.29. 16:52 (#20)
Júdás tudtommal öngyilkos lett, mert nem tudott a saját árulásának és a júdáspénzek súlya alatt bűnbánata miatt tovább élni.
Mivel számára az árulás elrendeltetett volt és Jézus már előre meg is bocsájtotta
számára, és kötelességként sugallta neki a rá váró prófécia beteljesülését.
Mindenki a maga alkotta gondolatisága szerint értelmezheti a BIBLIA minden sorát,
vannak köztes és olyan sorok amelyek hagyják a hívőket továbbgondolva értelmet
keresni benne.
Hitetlen Tamás is a maga módján volt ellenlábas, de követő és kritikus is egyben, holott mindenre az idő és a bekövetkező történések adtak számára késői igazolást.
Az aki megkérdőjelez dolgokat, vitat és magyarázatot kér, egyben a hírhozó, vagy próféta, vagy igehirdető felkészültségét is felméri firtatja, valamint rá kényszeríti magyarázatainak tanainak átformálva történő hitelességének bizonyítására.

És mivel a tág értelmezések adta személyes beleérzések során az egoizmus is szerepet játszik ezért van a töretlenül leírt és hitelesnek mondott BIBLIA.

Hogy isten háza kinek mit jelent, az változó, a hit örök érvényű és az emberség pedig kiveszőben van, pedig embernek és istennek, valamint a hitnek is az embert kellene szolgálnia és nem mások egoizmusát és törekvéseit.
Élni és élni hagyni ez az igazi hit ami a másik ember önzetlen megsegítése és támogatása kapcsán kellene viszont is működnie.
Mivel ez is csak utópia így mindenki olyan teremtő szolgál ami a sajt értékrendjét szolgálja és képviseli.
Lehetek bárki és bármi a gondolat szabadsága egyformán mindenki számára párbeszédes formában lehet EVANGÉLIUM
.
geptop 2013.11.29. 08:25 (#19)
Talán.... Akkoriban.... Szokás lehetett, halál után is felakasztani! És felakasztva (akár halála előtt, vagy után) nem tudta a szövegszerkesztőt telepíteni a gépére, vagy ha igen, akkor nem tudott nyomtatni, hisz felakasztva, hogy szaladjon el a Tescoba papírért?

Bocs! De én pontosan értettem, amit Határvadász barátom írt. (Mármint a szövegének az értelmét, de ez még nem jelenti azt, hogy magam is úgy gondolom. Bár, ha neki lenne igaza, érdekes lenne Júdás " jegyzeteit " olvasni. Sok minden kiderülhetne belőle az emberi lélekről.)
decotext 2013.11.29. 07:53 (#18)
"Júdásnak hogy lehetett volna evangéliuma, amikor nem sokkal halála előtt felakasztották?"

Kedves JN!
Judás öngyilkos lett, mert nem birta ki az árulásának terheit! Rendszerint azonban mindenkit halála elött akasztanak. :-) "Nem sokkal halál után" mi értelme volna?
jn 2013.11.28. 20:50 (#17)
#11 - 61 Az Apostolok Cselekedetei történetének befejezése.

"A zsidó ókorban az írás és olvasás tudománya annyira elterjedt volt, hogy a Bibliában és a régi iratokban meglehetősen kevés utalást találunk az analfabetizmusra. Josephus Flavius írja: "Nálunk minden gyermek köteles olvasni tanulni, ezért a legritkábban található olyan zsidó fiú, aki ne tudna olvasni, ami természetes is, ha meggondoljuk, hogy a szegény zsidó apák inkább a szájuktól megvonják a falatot, csakhogy gyermekeiket taníttassák"."

Hol írják a szentírások, hogy az újszülöttek bűnösök?

"És lőn, hogy az Úr szólt Mózeshez, mondván: Íme, kinyilatkoztatást adok neked ezen eget és e földet illetően; írd le a szavakat, amiket mondok..."

"A régészeti kutatások alátámasztják az izraeliek egyiptomi tartózkodását, fogva tartását, és kivonulásukat Egyiptomból. A Merenptah-sztélé (Izrael-sztélé vagy Merenptah győzelmi sztéléje) megemlíti Izraelt, melynek ez a legkorábbi ismert említése, egyben az egyetlen olyan forrás, ami ókori egyiptomi dokumentumon fordul elő: "Izrael puszta, magva nincs többé."

"Százhúsz éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el életereje. Izráel fiai harminc napig siratták Mózest a Móáb síkságán, amíg el nem telt Mózes siratásának és gyászolásának az ideje. Józsué, Nún fia pedig megtelt bölcs lélekkel (szellemmel), mert Mózes reá helyezte a kezét. Izráel fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek. Nem is támadt többé Izráelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az Úr. Mert őt küldte el az Úr mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére, amelyeket tett Egyiptom földjén a fáraóval, minden szolgájával és egész országával; és minden erős kézzel megteendő, minden nagy és félelmes dolog véghezvitelére, amelyeket megtett Mózes egész Izráel szeme láttára" (5Móz 34,1-12)."
jn 2013.11.28. 19:34 (#16)
#14 Júdásnak hogy lehetett volna evangéliuma, amikor nem sokkal halála előtt felakasztották?
1 2 3 
Facebook komment
További címkék
nyilvános törvénykezés, hitvilág méltó, bosszúálló tanítványok, csoportja végzett, geptop, bárhogyan, történt, kereszténység, szimbolikus egyben végkövetkeztetés, evangéliumok hagyják ágában, emberi hitetlen félremagyaráznak, legtöbbjüket valamint, apokrif későbbi, kézzel tanítványai, biblia analfabetizmusra, hagyni gyűjtemény, töredékes helyezte,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Véleményezd!,
© 2023 TVN.HU Kft.