Belépés
Keresés
Kategóriák
Válaszadók toplistája
1. hatibacsi 20036
2. decotext 17332
3. geptop 16374
4. donaldduck 15550
5. hatarvadasz 13569
6. xenos 9874
7. feerko 9543
8. ibicimama 9280
9. piktorka2 9131
10. foxworkinspace 8624
Kinek a válaszát találták legtöbbször helyesnek?
1. ibicimama 1056
2. xenos 1031
3. dnemethk 845
4. hatarvadasz 810
5. donaldduck 744
6. pola62 730
7. geptop 665
8. hatibacsi 630
9. sunchat 489
10. gergelyferi 459
Helyesnek talált válaszok aránya
Tudjátok.hu már az Androidos készülékeken is!
Úton van? Épp válaszra lenne szüksége?
Tegye fel a kérdését!

Egy piros lámpánál is felteheti már kérdéseit, nem kell keresgélnie. Amint válasz érkezett a kérdésére, vagy új kérdés került fel, az alkalmazás jelezni fog.

Ön is segíthet másoknak, ha tudja a kérdésükre a választ, mivel az alkalmazás segítségével válaszolhat is.

Letöltés
Ismersz olyan 1500 előtti dokumentumot amelyen szerepel évszám?
Ha igen, légyszives tegyél be róla linket,vagy ha ez nem megy akkor írd meg válaszként a pontos nevét. Fontos kikötés hogy az 1500 előtt készült dokumentumon legyen évszám!
KultúraEgyéb kérdések
A kérdést írta: donaldduck ( 2014.01.16. 21:06 )
Válaszok száma: 16
Címkék: dokumentumot, szerepel, amelyen, ismersz, dokumentumon, légyszives, válaszként, kikötés, készült, legyen,
1 2 
Válaszok Új válasz
agota_nagy 2014.01.28. 23:40 (#16)
Tihanyi alapítólevél:
"A hétszintes menny és az egész teremtés egy Istene üdvösséghozó megtestesülése

e z e r ö t v e n ö t ö d i k esztendejében,

amikor az elölmondott győzelmes fejedelem királyságának kilencedik esztendejében szerencsésen uralkodott és vele a legnemesebb Béla herceg, állította össze ezt az ünnepélyes oklevelet a boldogságos Miklós főpap, aki ez idő szerint a királyi udvar jegyzőjeként tevékenykedett, s a király saját kezevonásával hitelesítette a már fentírt tanúk jelenlétében."

http://hu.wikisource.org/...lev%C3%A 9l
agota_nagy 2014.01.28. 23:32 (#15)
A pannonhalmi alapítólevélen állítólag van dátum.
http://www.natarch.hu/...pannon.htm

"Az Úr megtestesülésének 1001, esztendejében, a 15. indikcióban, Istvánnak, a magyarok első királyának második évében íratott és átadatott ez a kiváltságlevél. "
http://www.natarch.hu/...rditas.htm
agota_nagy 2014.01.28. 23:00 (#14)
jav: írásos emlék
agota_nagy 2014.01.28. 22:48 (#13)
Az un. drezdai kódex.
Maja rásos emlék.
"A kódex első változatának valószínű keletkezési ideje a 24. oldalon olvasható, amennyiben: 9. 9. 9. 16. 0., tehát 1 Ahau 18 Kayab, ami a Julián naptár szerint 623. február 4-e. "

http://hu.wikipedia.org/...k%C3%B3de x
donaldduck 2014.01.28. 22:13 (#12)
10-
Kedves kicsoda57
A kérdésben szerepel hogy a korabeli dokumentumon legyen a keletkezés évszáma!
Nem a későbbi korok másolatain hanem az eredetin!
kicsoda57 2014.01.28. 22:12 (#11)
Egykori feltehető olvasat: Halotti beszéd

Látjátuk feleim szümtükhel,

mik vogymuk: isá, por ës homou

fogymuk. Mënyi milosztben

terömtevé elevé miü isëmüköt

Ádámot, ës aduttå valá neki

påråadicsumot házoá. Ës mënd

pårådicsumben valou gyimilcsëk-

tül mondá neki élnië. Hëon

tilutoá űt igy fá gyimilcsétűl.

Gye mondoá neki, mérët nüm

ënëik: iså, ki napon ëmdöl

az gyimilcstűl, hålálnek

håláláål holsz. Hådlåvá

holtát terömtevé Istentűl, gye

feledevé. Engedé ürdüng intetüi-

nek, ës ëvék az tilvot

gyimilcstűl. Ës az gyi-

milcsben hålálu evék. Ës az gyi-

milcsnek úl keseröü valå

vizë, hugy turkolåt migé szakasztja

valá. Nüm hëon mogánek, gye

mënd ű fajánek hålálut ëvék.

Haraguvék Isten, ës vetevé űt

ez munkás világ belé: ës lëün

hålálnek ës pukulnek fëszë,

ës mënd ű nemének. Kik azok?

Miü vogymuk. Hugy ës tiü

látjátuk szümtükhel: iså, ës

nüm igy embër múlhatjå ez

vermöt, iså mënd azhuz járou

vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten

këgyilmét ez lélekért, hugy

jorgasson ű neki, ës kegyigy-

gyën, ës bulcsásså mënd ű

bűnét! Ës vimádjok szen[t]

åhszin Máriát ë boudog Miháël

århångyëlt ës mënd ångyëlkot,

hugy vimádjanak érëttë! Ës

vimádjok szent Pétër urat,

kinek adot hatalm oudaniå ës

këtnië, hogy oudjå mënd

ű bűnét! Ës vimádjok mënd

szentököt, hugy lëgyenek neki

segéd Uromk szinë eleüt, hugy

Isten iü vimádságok miá bul-

csásså ű bűnét! Ës szobodohhå

űt ürdüng ildetüitűl ës pukul

kínzatujátúl, ë vezessë űt pá-

rådicsum nyugalmå belí, ës adjon

neki münyi uruszág belé utat

ës mënd jouben részët! Ës

kíássátuk Uromkhuz hármúl:

kyrie eleison!

Szerelmes brátim! vimádjomuk

ez szëgín embër lilkíért,

kit Úr ez napon ez hamus világ

timnücë belől menté, kinek ez

napon tëstét tömetjök; hogy

Úr űt këgyilméhel Ábråám,

Izsák, Jåkob kebelében helhezjë;

hugy bírságnap jutván mënd ű

szentëi ës ünüttei küzëkön

jou felől johtatniå íleszjë

űt! Ës tiü bennetük. Clamate

ter: kyrie eleison!
=======================
Értelmezés:

Látjátok, feleim, szemetekkel,

mik vagyunk: íme, por és hamu

vagyunk. Mennyi malasztban

teremté kezdetben [Úr] mi ősünket,

Ádámot, és adta vala neki

paradicsomot házzá. És mind[en]

paradicsomban való gyümölcsök-

től monda neki élnie. Csupán

tiltá őt egy fa gyümölcsétől.

De mondá neki, mért ne

ennék: "Bizony, [a]ki napon eendel

az[on] gyümölcstől, halálnak

halálával halsz". Hallá

holtát teremtő Istentől, de

feledé. Engede ördög inteté-

nek, és evék az[on] tiltott

gyümölcstől, és az[on] gyümölcs-

ben halált evék. És az[on] gyü-

mölcsnek oly keserű vala

leve, hogy torkát megszakasztja

vala. Nem csupán magának, de

mind[en] ő fajának halált evék.

Haraguvék Isten, és veté őt ez

munkás világba: és lőn

halálnak és pokolnak martaléka,

és mind[en] ő nemének. Kik azok?

mi vagyunk. [A]hogy is ti

látjátok szemetekkel: Bizony,

egy ember sem kerülheti el ez

vermet, bizony, mind ahhoz járó

vagyunk. Imádjuk Urunk Isten

kegyelmét e lélekért, hogy

irgalmazzon őneki, és kegyelmez-

zen, és bocsássa mind[en] ő

bűnét! É imádjuk Szent

Asszony Máriát és Boldog Mihály

arkangyalt és mind[en] angyalokat,

hogy imádjanak érte! És

imádjuk Szent Péter urat,

akinek ad[at]ott hatalom oldania

és kötnie, hogy oldja mind[en]

ő bűnét. És imádjuk mind[en]

szenteket, hogy legyenek neki

segedelmére Urunk színe előtt, hogy

Isten ő imádságuk miá bo-

csássa ő bűnét! És szabadítsa

őt ördög üldözésétől és pokol

kínzásától, és vezesse őt pa-

radicsom nyugalmába, és adjon

neki mennyországba utat,

és mind[en] jóban részt! És

kiáltsátok Urunkhoz háromszor:

kyrie eleison!

Szerelmes Testvéreim! imádjunk

e szegény ember lelkéért,

[a]kit Úr e napon e hamis világ

tömlöcéből mente, [a]kinek e

napon testét temetjük, hogy

Úr őt kegyelmével Ábrahám,

Izsák, Jákob kebelében helyezze,

hogy bírságnap jutva mind[en] ő

szentei és kiválasztottai között

jobb felől iktatnia élessze

fel őt! És tibennetek. Clamate

ter: kyrie eleison!

Látjátok, feleim, szemetekkel,

mik vagyunk: íme, por és hamu

vagyunk. Mennyi malasztban

teremté kezdetben [Úr] mi ősünket,

Ádámot, és adta vala neki

paradicsomot házzá. És mind[en]

paradicsomban való gyümölcsök-

től monda neki élnie. Csupán

tiltá őt egy fa gyümölcsétől.

De mondá neki, mért ne

ennék: "Bizony, [a]ki napon eendel

az[on] gyümölcstől, halálnak

halálával halsz". Hallá

holtát teremtő Istentől, de

feledé. Engede ördög inteté-

nek, és evék az[on] tiltott

gyümölcstől, és az[on] gyümölcs-

ben halált evék. És az[on] gyü-

mölcsnek oly keserű vala

leve, hogy torkát megszakasztja

vala. Nem csupán magának, de

mind[en] ő fajának halált evék.

Haraguvék Isten, és veté őt ez

munkás világba: és lőn

halálnak és pokolnak martaléka,

és mind[en] ő nemének. Kik azok?

mi vagyunk. [A]hogy is ti

látjátok szemetekkel: Bizony,

egy ember sem kerülheti el ez

vermet, bizony, mind ahhoz járó

vagyunk. Imádjuk Urunk Isten

kegyelmét e lélekért, hogy

irgalmazzon őneki, és kegyelmez-

zen, és bocsássa mind[en] ő

bűnét! É imádjuk Szent

Asszony Máriát és Boldog Mihály

arkangyalt és mind[en] angyalokat,

hogy imádjanak érte! És

imádjuk Szent Péter urat,

akinek ad[at]ott hatalom oldania

és kötnie, hogy oldja mind[en]

ő bűnét. És imádjuk mind[en]

szenteket, hogy legyenek neki

segedelmére Urunk színe előtt, hogy

Isten ő imádságuk miá bo-

csássa ő bűnét! És szabadítsa

őt ördög üldözésétől és pokol

kínzásától, és vezesse őt pa-

radicsom nyugalmába, és adjon

neki mennyországba utat,

és mind[en] jóban részt! És

kiáltsátok Urunkhoz háromszor:

kyrie eleison!

Szerelmes Testvéreim! imádjunk

e szegény ember lelkéért,

[a]kit Úr e napon e hamis világ

tömlöcéből mente, [a]kinek e

napon testét temetjük, hogy

Úr őt kegyelmével Ábrahám,

Izsák, Jákob kebelében helyezze,

hogy bírságnap jutva mind[en] ő

szentei és kiválasztottai között

jobb felől iktatnia élessze

fel őt! És tibennetek. Clamate
ter: kyrie eleison!

kicsoda57 2014.01.28. 22:08 (#10)
Halotti beszéd és könyörgés (1192-1195 között)

A legkorábbi összefüggő magyar nyelvemlék egy 26 soros temetési beszéd és egy hozzá kapcsolódó 6 soros imádság a halottért.

A Pray-kódex szakramentáriumának függelékében, a latin nyelvű temetési szertartás végén kapott helyet.

A kódex e részét 1192 és 1195 között másolták, de a magyar szöveg már a mintapéldányban is szerepelt, nyelvállapota szerint a 12. század közepére található

. A magyar temetési beszéd után közvetlenül olvasható egy hasonló tartalmú, kicsit részletesebb latin prédikáció, a magyar változat mintája. A magyar beszéd készítője átszerkesztette a latint, leegyszerűsítette a szöveget, ugyanakkor valamennyi stíluselemet ügyesen adaptálta az ismétléstől a felkiáltásig és a figura etymologica-ig (halálnak halálával halsz). A prédikáció latinul nem tudó hívek számára készült, akik alapvető hittani ismeretekkel rendelkeztek. A beszéd utal a teremtésre, a bűnbeesésre, ennek következményére, a halálra, majd a halottért való imádságra szólítja fel a híveket. Maga a könyörgés kötött: a latin imádság szószerinti fordítása. A magyar prédikáció nyelvileg olyan kifogástalan, amennyire csak egy többször elhangzott beszéd lehet: a szóban kiérlelt változatot írta le egyszer valaki. Ez a változat azonban nem csak néhány alkalomra szólt, hanem a magyar nyelvű sírbeszéd modellje lehetett. I. Károly király temetésén 1342-ben Telegdi Csanád érsek hasonló tartalmú beszédet mondott. Jelentőségét növeli, hogy a sírbeszéd műfaja nem volt ekkor általánosan elterjedt Európában, s a népnyelvi prédikációk lejegyzése sem volt gyakori.

(Madas Edit)
geptop 2014.01.28. 21:05 (#9)
Eddig nem láttam ezt a kérdést...


pl: Aranybulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Római számokkal az évszám!)
donaldduck 2014.01.28. 20:20 (#8)
Ez nem politikai kérdés
Talán nem egyszerű de,azt hittem több válasz érkezik

Az eddigi válaszokat köszönöm

-várom a továbbiakat.
donaldduck 2014.01.17. 14:28 (#7)
alakul-.)
1 2 
Facebook komment
További címkék
hétszintes menny, egész teremtés, elölmondott győzelmes, legnemesebb Béla, tihanyi, alapítólevél, hétszintes, menny, bűnét madas halsz, imádságuk római drezdai, változat érsek teremtő, hamus valou, lehetett hamis, szertartás vimádjomuk, temetési fogymuk, hamus mennyországba, stíluselemet század,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Véleményezd!,
© 2021 TVN.HU Kft.