Belépés
Keresés
Kategóriák
Válaszadók toplistája
1. hatibacsi 20036
2. decotext 17332
3. geptop 16374
4. donaldduck 15550
5. hatarvadasz 13569
6. xenos 9874
7. feerko 9543
8. ibicimama 9280
9. piktorka2 9131
10. foxworkinspace 8624
Kinek a válaszát találták legtöbbször helyesnek?
1. ibicimama 1056
2. xenos 1031
3. dnemethk 845
4. hatarvadasz 810
5. donaldduck 744
6. pola62 730
7. geptop 665
8. hatibacsi 630
9. sunchat 489
10. gergelyferi 459
Helyesnek talált válaszok aránya
Tudjátok.hu már az Androidos készülékeken is!
Úton van? Épp válaszra lenne szüksége?
Tegye fel a kérdését!

Egy piros lámpánál is felteheti már kérdéseit, nem kell keresgélnie. Amint válasz érkezett a kérdésére, vagy új kérdés került fel, az alkalmazás jelezni fog.

Ön is segíthet másoknak, ha tudja a kérdésükre a választ, mivel az alkalmazás segítségével válaszolhat is.

Letöltés
Miről nevezetes Boldva falu?

UtazásEgyéb kérdések
A kérdést írta: kicsoda57 ( 2012.02.15. 23:54 )
Válaszok száma: 10
Címkék: nevezetes, boldva, miről, falu,
Válaszok Új válasz
kicsoda57 2012.02.17. 17:44 (#10)
Halotti beszéd:

Értelmezés:

Látjátok, feleim, szemetekkel,
mik vagyunk: íme, por és hamu
vagyunk. Mennyi malasztban
teremté kezdetben [Úr] mi ősünket,
Ádámot, és adta vala neki
paradicsomot házzá. És mind[en]
paradicsomban való gyümölcsök-
től monda neki élnie. Csupán
tiltá őt egy fa gyümölcsétől.
De mondá neki, mért ne
ennék: "Bizony, [a]ki napon eendel
az[on] gyümölcstől, halálnak
halálával halsz". Hallá
holtát teremtő Istentől, de
feledé. Engede ördög inteté-
nek, és evék az[on] tiltott
gyümölcstől, és az[on] gyümölcs-
ben halált evék. És az[on] gyü-
mölcsnek oly keserű vala
leve, hogy torkát megszakasztja
vala. Nem csupán magának, de
mind[en] ő fajának halált evék.
Haraguvék Isten, és veté őt ez
munkás világba: és lőn
halálnak és pokolnak martaléka,
és mind[en] ő nemének. Kik azok?
mi vagyunk. [A]hogy is ti
látjátok szemetekkel: Bizony,
egy ember sem kerülheti el ez
vermet, bizony, mind ahhoz járó
vagyunk. Imádjuk Urunk Isten
kegyelmét e lélekért, hogy
irgalmazzon őneki, és kegyelmez-
zen, és bocsássa mind[en] ő
bűnét! É imádjuk Szent
Asszony Máriát és Boldog Mihály
arkangyalt és mind[en] angyalokat,
hogy imádjanak érte! És
imádjuk Szent Péter urat,
akinek ad[at]ott hatalom oldania
és kötnie, hogy oldja mind[en]
ő bűnét. És imádjuk mind[en]
szenteket, hogy legyenek neki
segedelmére Urunk színe előtt, hogy
Isten ő imádságuk miá bo-
csássa ő bűnét! És szabadítsa
őt ördög üldözésétől és pokol
kínzásától, és vezesse őt pa-
radicsom nyugalmába, és adjon
neki mennyországba utat,
és mind[en] jóban részt! És
kiáltsátok Urunkhoz háromszor:
kyrie eleison!
Szerelmes Testvéreim! imádjunk
e szegény ember lelkéért,
[a]kit Úr e napon e hamis világ
tömlöcéből mente, [a]kinek e
napon testét temetjük, hogy
Úr őt kegyelmével Ábrahám,
Izsák, Jákob kebelében helyezze,
hogy bírságnap jutva mind[en] ő
szentei és kiválasztottai között
jobb felől iktatnia élessze
fel őt! És tibennetek. Clamate
ter: kyrie eleison!
kicsoda57 2012.02.17. 17:43 (#9)
Halotti beszéd!
állitólag valós, hogy Boldván irták.

Egykori feltehető olvasat:


Látjátuk feleim szümtükhel,
mik vogymuk: isá, por ës homou
fogymuk. Mënyi milosztben
terömtevé elevé miü isëmüköt
Ádámot, ës aduttå valá neki
påråadicsumot házoá. Ës mënd
pårådicsumben valou gyimilcsëk-
tül mondá neki élnië. Hëon
tilutoá űt igy fá gyimilcsétűl.
Gye mondoá neki, mérët nüm
ënëik: iså, ki napon ëmdöl
az gyimilcstűl, hålálnek
håláláål holsz. Hådlåvá
holtát terömtevé Istentűl, gye
feledevé. Engedé ürdüng intetüi-
nek, ës ëvék az tilvot
gyimilcstűl. Ës az gyi-
milcsben hålálu evék. Ës az gyi-
milcsnek úl keseröü valå
vizë, hugy turkolåt migé szakasztja
valá. Nüm hëon mogánek, gye
mënd ű fajánek hålálut ëvék.
Haraguvék Isten, ës vetevé űt
ez munkás világ belé: ës lëün
hålálnek ës pukulnek fëszë,
ës mënd ű nemének. Kik azok?
Miü vogymuk. Hugy ës tiü
látjátuk szümtükhel: iså, ës
nüm igy embër múlhatjå ez
vermöt, iså mënd azhuz járou
vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten
këgyilmét ez lélekért, hugy
jorgasson ű neki, ës kegyigy-
gyën, ës bulcsásså mënd ű
bűnét! Ës vimádjok szen[t]
åhszin Máriát ë boudog Miháël
århångyëlt ës mënd ångyëlkot,
hugy vimádjanak érëttë! Ës
vimádjok szent Pétër urat,
kinek adot hatalm oudaniå ës
këtnië, hogy oudjå mënd
ű bűnét! Ës vimádjok mënd
szentököt, hugy lëgyenek neki
segéd Uromk szinë eleüt, hugy
Isten iü vimádságok miá bul-
csásså ű bűnét! Ës szobodohhå
űt ürdüng ildetüitűl ës pukul
kínzatujátúl, ë vezessë űt pá-
rådicsum nyugalmå belí, ës adjon
neki münyi uruszág belé utat
ës mënd jouben részët! Ës
kíássátuk Uromkhuz hármúl:
kyrie eleison!
Szerelmes brátim! vimádjomuk
ez szëgín embër lilkíért,
kit Úr ez napon ez hamus világ
timnücë belől menté, kinek ez
napon tëstét tömetjök; hogy
Úr űt këgyilméhel Ábråám,
Izsák, Jåkob kebelében helhezjë;
hugy bírságnap jutván mënd ű
szentëi ës ünüttei küzëkön
jou felől johtatniå íleszjë
űt! Ës tiü bennetük. Clamate
ter: kyrie eleison!
kicsoda57 2012.02.17. 17:37 (#8)
Boldváról:

A XII. századi román, illetve XIV. századi gótikus részleteket tartalmazó templomot többször is átépítették. Művelődéstörténeti jelentősége, hogy monostorában írták a Halotti beszédet. A boldvai bencés monostorban 1200 körül írták első összefüggő nyelvemlékünket, a...

A XII. századi román, illetve XIV. századi gótikus részleteket tartalmazó templomot többször is átépítették. Művelődéstörténeti jelentősége, hogy monostorában írták a Halotti beszédet.

A boldvai bencés monostorban 1200 körül írták első összefüggő nyelvemlékünket, a Halotti beszédet és könyörgést melyet a Pray-kódexben találtak meg. Kezdő sorai így hangzottak (nem átirat, hanem értelmezés szerint): Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk.

Az egykori bencés apátsági templom 1175-1180 között épült, román stílusban. Az 1983-as régészeti feltárás és restaurálás óta az északi oldalán a monostor épületmaradványai, déli oldalán pedig egy 12 méter átmérőjű körtemplom alapfalai láthatók. A templom a XVI. század vége óta a reformátusoké. Ma egyik legjelentősebb műemlékünk, mely a XIV. században gótikus részletekkel lett kiegészítve.

Belsejében népies stílusú, fakoronás falazott szószék látható, amely a XIX. században készült. Itt látható a Boldván élt és meghalt Szathmáry Király Ádám, II. Rákóczi Ferenc nemes apródja emléktáblája is.

Bejelentkezéssel látogatható!
olinia 2012.02.17. 01:03 (#7)
http://www.boldva.hu/tort.php
giovi-gabi 2012.02.17. 00:37 (#6)
Marika ott éltél s ezért lett híres ez a szép falu
kicsoda57 2012.02.17. 00:21 (#5)
még mindig nem talált a válaszotok a kérdésre
fboka 2012.02.16. 23:32 (#4)
A tornácos házairól.
kicsoda57 2012.02.16. 23:06 (#3)
A Bódva folyó nem patak, rendes folyó.
de nem erről hires Boldva.

és nem Zsóry Lajosról híres a falu,
keressetek más megoldást.
hatarvadasz 2012.02.16. 08:00 (#2)
És patak mellé épült!!!
xenos 2012.02.16. 06:02 (#1)
Itt született 1877-ben Zsóry Lajos, akinek mezőkövesdi birtokán 1939-ben kőolaj után kutatva gyógyvízre bukkantak. A népszerű gyógyfürdő így az ő nevét viseli (Zsóry-fürdő).

.... meg még egy csomó mindenről. A Wikipédiában nagyon sok érdekességet lehet olvasni a faluról!
Facebook komment
További címkék
boldvai bencés, egykori bencés, 1983-as régészeti, északi oldalán, halotti, beszéd, értelmezés, látjátok, méter gyimilcstűl lilkíért, tilutoá művelődéstörténeti szathmáry, lálnek oldja fajánek, kötnie meghalt, máriát belől, élnie üldözésétől, ildetüitűl paradicsomban, bulcsáss csomó, összefüggő lehet,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Véleményezd!,
© 2021 TVN.HU Kft.